Gia Lộc hối hả vào vụ

27/09/2011

Khắp nơi trên cánh đồng huyện Gia Lộc (Hải Dương), không khí lao động hối hả của bà con khẩn trương thu hoạch lúa mùa và rau hè thu để sản xuất cây vụ đông. Ở các xã thuộc khu nam của huyện như: Đồng Quang, Quang Minh, Nhật Tân..., bà con nông dân đang hăng say làm đất, đưa cây giống xuống trồng cho kịp vụ đông sớm...

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng NN-PTNT Gia Lộc cho biết: Vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính, đem lại thu nhập cao. UBND huyện đã xây dựng phương án sản xuất vụ đông năm nay với mục tiêu tăng về diện tích, mở rộng vụ đông sớm, mở rộng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ đông năm nay là toàn huyện có 900 ha đất canh tác trồng cây rau màu vụ hè, hè thu và phần lớn diện tích này cho thu hoạch trong tháng 8 và đầu tháng 9 nên thuận lợi để huyện bố trí gieo trồng vụ đông sớm. Đặc biệt ở một số địa phương như xã Đồng Quang, Quang Minh... bà con chủ động sử dụng giống lúa ngắn ngày nên thu hoạch được sớm. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ nhiệm HTX Gia Xuyên cho biết: Gia Xuyên có 3 thôn: Đồng Bào, Đông Hạ và Tranh Đấu. Vụ mùa thôn Đồng Bào cấy 105 ha lúa mùa ngắn ngày, 2 thôn Đông Hạ và Tranh Đấu thì bỏ lúa trồng dưa lê, dưa hấu hè thu. Sau khi thu hoạch dưa hấu, dưa lê cuối tháng 6, bà con bắt đầu trồng bắp cải chịu nhiệt cho vụ đông sớm mang lại thu nhập cao khi bán vào thời điểm được giá, đến chính vụ tiếp tục trồng bắp cải, su hào, bí xanh...
Trên cánh đồng khu ba đồng thuộc xã Đồng Quang, nơi đang thu hoạch lúa, nơi đẫ lên luống trồng ngô, bí xanh, dưa chuột... Bà Lê Thị Mích, thôn An Thư, cho biết: gia đình bà có gần mẫu ruộng thì 2 sào trồng dưa hè thu trồng từ tháng 3 đến giữa tháng 9, cứ 2 tháng cho thu hoạch 1 lần, từ vụ rau hè thu gia đình bà đã 3 lần cho thu hoạch được 9 triệu/sào và 2 sào lúa ngắn ngày P6 đột biến nay cũng đã cho thu hoạch. Bà Mích tâm sự: Trồng rau hè thu và cấy giống lúa P6 đột biến cực ngắn ngày thu hoạch sớm để trồng ngô. Các giống lúa Khang dân 18, Hương thơm cho thu hoạch muộn hơn thì trồng bí xanh, khoai tây vụ đông chính.
Ông Vũ Văn Thường, Chủ nhiệm HTX Đồng Quang cho biết: Từ giữa tháng 9, nông dân trong xã đã thu hoạch toàn bộ diện tích 50 ha giống lúa ngắn ngày P6 đột biến và 20 ha rau hè thu để làm vụ đông sớm. Bà con rất nhạy bén áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng các giống lúa ngắn ngày nhằm tăng giá trị sử dụng đất.
Giá trị sản xuất vụ đông của huyện Gia Lộc chiếm tới 31% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, bình quân 1 ha gieo trồng đạt 63,92 triệu đồng. Số hộ nông dân có thu nhập trên 10 triệu đồng/sào ngày một nhiều, góp phần không nhỏ vào giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ có thu nhập khá và giàu của huyện. Nhiều địa phương, nhiều hộ nông dân áp dụng phương thức trồng gối vụ giữa bí xanh, bí ngô và lúa như ở xã Quang Minh. Đồng Quang. Trồng gối đỗ tương trước khi thu hoạch ngô giống ở Toàn Thắng... Kết quả sản xuất vụ đông những năm gần đây, nhất là giá trị và thu nhập của rau màu vụ đông sớm ngày càng được mở rộng...
Gia Lộc ngày một nhiều cánh đồng chuyên canh. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, Gia Lộc sẽ gieo trồng từ 3.900 ha trở lên (tương đương với diện tích vụ đông năm 2010), tích cực đưa những giống rau quả mới, có chất lượng, thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất và chất lượng cao, phù hợp với thị trường: Vụ sớm sử dụng các giống ngô lai ngắn ngày; rồi dưa hấu của Công ty Hoa Sen (VL79, VL 74), Nông Hữu, Hưng Nông; cải bắp Sakata, KK Gross, Noozomi109; su hào B40, Takiss; ớt (VL 827, 841), bí xanh, bí ngô... Chính vụ và vụ muộn sử dụng các giống: bắp cải (NS Gross, búp sen 3.000), su hào Takiss, su lơ (Skata, Glyfeet, VL 1506, VL1509, lơ xanh của Mỹ), cà chua (VL 597, 510, 2004, 2000), khoai tây Diamant - Hà Lan...
Huyện Gia Lộc phấn đấu giá trị sản xuất đạt 250 tỷ đồng trở lên (theo giá hiện hành) và xác định cơ cấu các trà (trà sớm: chiếm 40% diện tích, sử dụng các cây trồng chịu nhiệt như dưa hấu, cải bắp, su hào chịu nhiệt, dưa chuột, ngô, bí xanh...; trà trung: chiếm 40% diện tích, trồng các cây: bắp cải, su hào, su lơ, khoai tây, cải các loại; trà muộn: chiếm 20% diện tích gồm: bắp cải, su hào, su lơ, cải các loại). UBND huyện hỗ trợ 50% tiền giá giống cho nông dân các địa phương sản xuất cây bí ngô Nhật.
Gia Lộc được đánh giá là trung tâm sản xuất rau của tỉnh, vụ đông luôn là vụ sản xuất chính của nông dân Gia Lộc, giá trị kinh tế thu được từ cây vụ đông cao gấp 2-3 lần so với cấy lúa. Do vậy, bà con nông dân luôn chủ động sản xuất vụ đông sớm, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các cây trồng có giá trị cao vào trong sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ.
 
Theo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/2/2/84285/Gia-Loc-hoi-ha-vao-vu.aspx


Tin khác