Triển khai thí điểm xây dựng "Cánh đồng mẫu lớn" ở các tỉnh phía Bắc

23/02/2012

Nhằm nhân rộng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn” trên cả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương triển khai thí điểm xây dựng "Cánh đồng mẫu lớn".

Cánh đồng mẫu lớn xã Trường Khánh, huyện Long Phú-Sóc Trăng
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương trong năm 2012 cần xây dựng kế hoạch thí điểm "Cánh đồng mẫu lớn" tại địa phương, trong đó ưu tiên cây lúa và các cây trồng có thị trường, sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa.
Việc xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn" phải trên cơ sở tự nguyện của nông dân, của doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, khuyến nông, đảm bảo quyền lợi của nông dân, cũng như của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia. Từ “Cánh đồng mẫu lớn” sẽ dần hình thành những người nông dân mới biết gắn sản xuất với thị trường, ghi chép hạch toán hiệu quả sản xuất, sản xuất ra sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.
Ngoài ra, các địa phương cũng cần ưu tiên ngân sách địa phương hỗ trợ xây dựng "Cánh đồng mẫu lớn" trên cơ sở áp dụng chính sách đã có của Trung ương và địa phương, đồng thời xem xét ban hành các chính sách mới để triển khai thí điểm "Cánh đồng mẫu lớn" đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, việc xây dựng "Cánh đồng mẫu lớn" cần hướng tới các tiêu chí chủ yếu là có diện tích đủ lớn, được "dồn điền đổi thửa", kết cấu hạ tầng phù hợp để áp dụng tiến bộ kỹ thuật…
Được biết, mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" là cụ thể hóa chủ trương xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và hiện đại hóa ngành nông nghiệp Việt Nam./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=508337


Tin khác