Nghiên cứu việc nông dân góp vốn bằng đất

12/03/2012

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) vừa tiến hành nghiên cứu mô hình góp đất bằng vốn của nông dân với doanh nghiệp, trước hết là trên vùng nguyên liệu mía và cao su.

Kết quả cho thấy, đối với vùng nguyên liệu mía, nông dân được chia 40% lợi nhuận và nhận ngay 200 triệu đồng/ha cho tiền thuê đất 20 năm, song họ lại gặp khó khăn do phải phụ thuộc hoàn toàn vào công ty. Còn đối với vùng nguyên liệu cao su, dân chỉ được tính giá trị góp vốn bằng đất 10 triệu đồng/ha là mức quá thấp và không có thu nhập trong giai đoạn xây dựng cơ bản.
Do đó, Ipsard cho rằng, để hạn chế khó khăn của nông dân, doanh nghiệp phải có vùng nguyên liệu ổn định, nông dân có đầu ra sản phẩm ổn định, giữ được công ăn việc làm. Đồng thời, nông dân phải được pháp luật bảo hộ đủ mức, tránh đẩy nông dân vào vị thế bất lợi trong doanh nghiệp do không có khả năng tham gia quản lý doanh nghiệp.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/79588p1c34/nghien-cuu-viec-nong-dan-gop-von-bang-dat.htm


Tin khác