Thủ tướng quyết định mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân

12/03/2012

Ngày 9/3/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 287/QĐ-TTg về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2011 – 2012.

Theo đó, Thủ tướng quyết định mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo vụ Đông Xuân năm 2011 – 2012 trong thời từ ngày 15/3/2012 đến hết ngày 30/4/2012. Đồng thời, giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân mua số thóc, gạo tạm trữ nêu trên. Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh; Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15/3 - 15/6/2012.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định; bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất nêu trên; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sản xuất lúa vụ Đông Xuân và Hiệp hội Lương thực Việt Nam giám sát việc thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo quy định.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng lúa năm 2012 của cả nước dự kiến đạt khoảng 42,5 triệu tấn. Trong đó, tháng 3 và tháng 4 sẽ là thời điểm thu hoạch rộ vụ Đông Xuân 2011-2012 với sản lượng gạo đạt khoảng 3,55 triệu tấn nhưng xuất khẩu gạo trong thời giân này gặp nhiều khó khăn. Do đó việc thu mua lúa trong thời gian này sẽ tránh tình trạng tồn đọng gây thiệt hại cho bà con nông dân. 
Theo Kinh tế nông thôn

Nguồn:http://kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/2012/3/33032.html


Tin khác