IPSARD tuyển dụng

14/08/2012

Trung tâm Chính sách và Chiến lược nông nghiệp nông thôn Miền Nam - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn cần tuyển 06 vị trí tư vấn cho hoạt động "Nghiên cứu chính sách về chương trình phát triển cây cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc".

Hợp phần TW của Dự án “ Hỗ trợ chương trình Phát triển Nông
nghiệp và nông thôn giai đoạn 2007-2012” (ARD-SPS) do DANIDA tài
trợ, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Viện
Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
thực hiện. Để triển khai các hoạt động còn lại của dự án
trong năm cuối dự án 2012-2013, Trung tâm Chính sách và Chiến
lược nông nghiệp nông thôn Miền Nam - Viện Chính sách và Chiến
lược Phát triển nông nghiệp nông thôn cần tuyển 06 vị trí tư
vấn cho hoạt động "Nghiên cứu chính sách về chương trình phát
triển cây cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc". Điều khoản
tham chiếu của các vị trí tư vấn xin xem chi tiết ở file đính
kèm.

Hồ sơ tuyển dụng vui lòng gửi về địa chỉ email:
van.bui@scap.gov.vn và phuc.vuhuy@yahoo.com.

Thời gian nộp hồ sơ từ 14/8/2012 đến 23/8/2012.


Tin khác