Xã Hòa Bình: Đồng lòng, hợp sức XDNTM

14/06/2013

Là xã miền núi với 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao nên trong quá trình triển khai XDNTM, Hòa Bình (Đồng Hỷ - Thái Nguyên) gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nhân dân đồng lòng, hợp sức, phong trào XDNTM ở Hòa Bình đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2012 là năm thứ hai Hòa Bình thực hiện XDNTM nên có thuận lợi cơ bản là được hỗ trợ các hạng mục về xây dựng cơ sở hạ tầng như bê-tông hóa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ sản xuất theo chương trình XDNTM. Trước đó, ngay từ khi bắt tay vào XDNTM giai đoạn 2011 - 2015, Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển, tổ giúp việc theo đúng quy trình XDNTM; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng địa phương theo nội dung, tiêu chí của chương trình; mọi việc đều được đưa ra bàn bạc một cách dân chủ, công khai, nhằm thực hiện tốt cơ chế đối ứng trong nhân dân. 
Theo báo cáo của UBND xã Hòa Bình, năm 2012, địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế tương đối ổn định, duy trì ở mức 14,5%/năm, thu nhập bình quân đạt 21,5 triệu đồng/người, năng suất và sản lượng cây có hạt đạt và vượt mức so với yêu cầu, đàn gia súc, gia cầm được duy trì; an ninh chính trị tương đối ổn định. 
Song song với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, Hòa Bình cũng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai XDNTM, đầu tư vào một số công trình hạ tầng thiết yếu như xây dựng 2 nhà đoàn kết ở Tân Thành và Đồng Cẩu; hoàn thành và đưa vào sử dụng 2km đường bê-tông ở các xóm Đồng Vung, Tân Đô, Phố Hích, Tân Yên từ cuối năm 2012; xây dựng 3 cổng làng nghề truyền thống ở Tân Đô, Đồng Vung, Tân Yên; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo tại các xóm Tân Thành, Phố Hích, Đồng Vung. 
Bên cạnh đó, xã cũng thường xuyên nhắc nhở nhân dân thu gom rác thải đúng nơi quy định, thành lập các tổ thu gom rác để đảm bảo vệ sinh đường làng ngõ xóm. Cũng theo báo cáo của UBND xã, đến nay, các trường trên địa bàn đều thực hiện tốt công tác dạy và học, thực hiện nghiêm túc phong trào chống bệnh thành tích trong giáo dục, đánh giá lực học của học sinh theo thực chất (tỷ lệ học sinh khá, giỏi bậc THPT đạt 47,2%). Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ở Hòa Bình đạt 589/722 hộ, 5/5 cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa, 5/7 thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa. 
Với những nỗ lực vượt bậc của chính quyền và nhân dân, đến nay, Hòa Bình đã đạt 12/19 tiêu chí NTM. Ông Lý Ngọc Tân, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Là một trong 3 xã điểm XDNTM của huyện, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, có được kết quả trên là vì chúng tôi luôn có sự đồng lòng, hợp sức, đối ứng, đồng thuận trong nhân dân. Việc hoàn thành khâu đối ứng vốn trong nhân dân chính là bí quyết, là động lực giúp xã đẩy mạnh XDNTM và sớm về đích đúng kế hoạch”.
Trong năm 2013, Hòa Bình phấn đấu tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của cho XDNTM, kết hợp hiệu quả với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân để hiểu rõ vai trò và nghĩa vụ của mình về XDNTM, tránh trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; thẩm định và phê duyệt quy hoạch đề án XDNTM của địa phương kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ.
Năm 2013, Hòa Bình phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí về hộ nghèo, chợ nông thôn, giao thông nông thôn; các tiêu chí còn lại hoàn thành trong năm 2015.
Theo Kinh tế nông thôn

Nguồn:http://kinhtenongthon.com.vn/Story/xaydungnongthonmoi/2013/6/41438.html


Tin khác