HLV Bắc Giang: Những con số ấn tượng

24/01/2013

Ông Ngô Xuân Thìn, Phó chủ tịch HLV Bắc Giang tâm sự: "Khi được UBND tỉnh công nhận là hội đặc thù, chúng tôi có nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động như: chủ động được nguồn kinh phí, nhân lực được bổ sung... Nhờ đó, Hội đã có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà tỉnh và Trung ương HLV Việt Nam giao phó".

Cũng theo ông Thìn, ngay sau khi được công nhận là hội đặc thù, HLV Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chú trọng đẩy mạnh và nhân rộng phong trào làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại đến các cơ sở Hội. Hưởng ứng chủ trương đó, các cơ sở Hội đã xây dựng chương trình thi đua, cụ thể hóa từng chỉ tiêu, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.
Năm 2012, các cấp Hội đã tổ chức 277 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hơn 11.750 lượt người, tăng 25 buổi và 1.050 lượt người so với năm 2011; đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức đăng ký thi đua thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới...
Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên mới cũng được các cấp HLV Bắc Giang quan tâm. Hiện, đã có 10 huyện, thành phố, 211/231 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội. Riêng năm 2012, Hội củng cố được 61 chi Hội, phát triển 50 chi Hội mới, đưa tổng số chi Hội toàn tỉnh lên con số 1.411, kết nạp thêm 3.639 hội viên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng quỹ Hội cũng được chỉ đạo thường xuyên, năm 2012 đóng góp được 450 triệu đồng, đưa tổng số quỹ Hội toàn tỉnh lên 2.350 triệu đồng.
Công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cũng là điểm mạnh của HLV Bắc Giang. Đến hết năm 2012, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 257 lớp tập huấn kỹ thuật cho 12.435 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức 97 lớp tham quan, trao đổi kinh nghiệm với 726 lượt người tham gia, tăng 45 lớp tập huấn kỹ thuật và 1.068 lượt người tham gia so với năm 2011. Trong năm qua, Hội đã hướng dẫn hội viên trồng mới 7.895 cây ăn quả các loại, trong đó tập trung chủ yếu là giống nhãn muộn, bưởi Diễn, cam đường Canh, mít lai, chuối tiêu; cải tạo 8.730ha cây ăn quả chất lượng thấp, nâng cấp cải tạo 1.792ha ao hồ thủy sản. Hiện, toàn tỉnh có 1.104 hộ nuôi đặc sản, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Ngoài ra, HLV Bắc Giang còn trích kinh phí tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật làm vườn cho cán bộ, hội viên 10 huyện, thành phố, tổ chức 2 đoàn chủ trang trại đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư doanh nghiệp tỉnh mở 4 lớp tập huấn kỹ thuật làm trang trại, tổ chức thăm quan thực tế tại các mô hình tiêu biểu của các tỉnh.
"Trong năm 2013, để Hội hoạt động tốt hơn, mở rộng được mạng lưới hội viên tại cơ sở, Hội kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Giang giao cho Hội tham gia công tác dạy nghề cho nông dân, tham gia XDNTM, đặc biệt là tạo điều kiện cho HLV cấp huyện và xã được công nhận là hội đặc thù để Hội hoạt động hiệu quả hơn", ông Thìn nói.
Theo Kinh tế nông thôn

Nguồn: http://kinhtenongthon.com.vn/Story/VAC/2013/1/38441.html


Tin khác