Tiếng Việt Tiếng Anh

GIỚI THIỆU

Trung tâm được phát triển theo mô hình “Trung tâm xuất sắc” thu hút các chuyên gia kinh tế chính sách được đào tạo từ các trường đại học có uy tín quốc tế đến làm việc. Trung tâm được tổ chức theo mô hình tự chịu trách nhiệm, cả về tổ chức, ngân sách, hợp tác quốc tế và xác định nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính độc lập cao trong quá trình đưa ra kiến nghị và đánh giá tác động chính sách.

Thế mạnh của Trung tâm tập trung vào hai lĩnh vực: (i) nghiên cứu, phân tích thị trường ngành hàng; (ii) xây dựng, khai thác mô hình kinh tế mô phỏng phân tích chính sách.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

+ Nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học xây dựng chính sách, phân tích chính sách, đánh giá tác động chính sách đã ban hành, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án,

+ Thẩm định cơ sở kinh tế, căn cứ khoa học của các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án, phương án quy hoạch...,

+ Đánh giá khách quan năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức sản xuất kinh doanh, địa phương có nhu cầu,

+ Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ ra quyết định, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn,

+ Tổ chức diễn đàn thảo luận về các vấn đề chính sách để các cơ quan xây dựng chính sách và các đối tượng hưởng lợi tham gia ý kiến đóng góp,

+ Phối hợp thông tin, xuất bản kết quả nghiên cứu chính sách, chiến lược

TỔ CHỨC, CÁN BỘ

+ Phòng Nghiên cứu Kinh tế Nông sản

+ Phòng Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Nông thôn

+ Phòng Nghiên cứu sử dụng nguồn lực bền vững

+ Phòng Mô hình Kinh tế vĩ mô và Hội nhập

+ Phòng PAG

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 5, Số 16 - Thuỵ Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 7280492 - 7280491 Fax: (84.4) 7280489

Email: cap@cap.gov.vn Website: www.cap.gov.vn

TIN TỨC
Đoàn thanh niên IPSARD triển khai Chương trình tình nguyện vì cộng đồng tại tỉnh Thái Nguyên
IPSARD tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2018
IPSARD gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Ánh Tuyết
5 điểm sáng đóng góp vào thắng lợi toàn diện của ngành nông nghiệp năm 2018
Khẳng định vị thế cường quốc xuất khẩu nông sản
Ngành nông nghiệp năm 2018: Thắng lợi toàn diện

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Tên bản tinFile đính kèm
Thông tin thị trường nông sản-tháng 11.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 9.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 8.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 7.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 6.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 5.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 4.2018Tải file

Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi