Tăng cường năng lực triển khai 135 giai đoạn 2

12/10/2009

AGROINFO - Trong các ngày từ 8 đến 10/10/2009 tại Yên Bái đã diễn ra lớp tập huấn tăng cường năng lực triển khai việc thực hiện hợp phần phát triển sản xuất chương trình 135 giai đoạn 2.

Các cán bộ nghiên cứu của IPSARD là những thành viên chính của nhóm giảng viên biên soạn các tài liệu giảng dạy và triển khai chương trình đào tạo. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ hướng dẫn Thông tư số 12/2009/TT-BNN ban hành ngày 06 tháng 03 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức đào tạo cho một số cán bộ cấp tỉnh để từ đó mở rộng đào tạo tới các cán bộ cấp huyện, xã có Chương trình 135 trên phạm vi toàn quốc.

Chuyên gia giảng dạy nhiệt tình

Thảo luận nhóm, giải các bài tập tình huống

Thảo luận sôi nổi

Trong thông tư 12/2009/TT-BNN và đặc biệt là Sổ tay hướng dẫn lần này, bên cạnh nhiều vấn đề mới đã được đề cập và giải thích rõ như vấn đề tổ chức thực hiện dự án, vẫn đề hỗ trợ cấp xã làm chủ đầu tư, vấn đề kết trường sản xuất với thị trường và quản lí rủi ro trong dự án, vấn đề bình đẳng giới cũng đã được được đưa vào vừa giải pháp và vừa là mục tiêu hỗ trợ cho người dân tham gia dự án nhằm phát huy hiệu quả sản xuất, nâng cao khả năng xóa đói giảm nghèo.

AGROINFO


Tin khác