Danh mục hàng hóa gây mất an toàn trong lĩnh vực nông nghiệp

30/10/2009

AGROINFO - Ngày 18 tháng 8 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư quy định anh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Hàng  hóa gây mất an toàn còn được gọi là hàng hóa thuộc nhóm 2. Những hàng hóa này phục vụ những mục đích khác nhau, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người. Vì thế việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

 
 Động vật hoang dã bị săn bắt và tiêu thụ trái phép là một trong những hàng hóa nguy hiểm cho sức khỏe con người

Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mà chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Xem toàn văn tại đây

AGROINFO

 


Tin khác