Tiêu chuẩn của nghề chế biến cà phê, ca cao

30/10/2009

AGROINFO - Ngày 05 tháng 8 năm 2009 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Số: 26 /2009/TT- BLĐTBXH quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Thú y; Bảo vệ môi trường biển; Chế biến cà phê, ca cao...

Theo quy định của Thông tư này, Học viên tham gia các lớp đào tạo chế biến cà phê, ca cao phải có trình độ trung học phổ thông hoặc học bổ túc tương đương.

Quy định chi tiết tại phụ lục 3 của thông tư

Học viên được hướng đến mục tiêu trang bị các kỹ năng cơ bản là: Nắm vững công việc chuẩn bị nguyên liệu cho chế biến cà phê và ca cao; Các bước và yêu cầu của từng bước thực hiện công việc trong quy trình chế biến đối với một số sản phẩm cà phê, ca cao. Nắm vững nguyên lý hoạt động của máy móc thiết bị chế biến; Đánh giá được chất lượng các sản phẩm chế biến biến từ cà phê, ca cao. Học viên phải nắm vững các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến….

Thời gian của chương trình đào tạo nghề kéo dài trong 2 năm, với thời gian học tối thiểu là 2996 giờ.

Xem toàn văn bản tại đây

AGROINFO


Tin khác