Luật quản lý giám sát an toàn máy cơ giới hóa nông nghiệp

14/12/2009

AGROINFO - Ngày 7/9/2009 Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã thông qua Luật quản lý giám sát an toàn máy cơ giới hóa nông nghiệp. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2009 ...

Nhằm tăng cường quản lý giám sát an toàn cơ giới hóa nông nghiệp, đề phòng và giảm các sự cố trong khi sử dụng máy, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người sử dụng, ngày 7/9/2009 Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã thông qua luật Luật quản lý giám sát an toàn máy cơ giới hóa nông nghiệp. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2009. Luật này có bảy chương, 60 điều. Trong đó, tập trung chủ yếu đến các vấn đề về tình hình sản xuất, tiêu thụ, bảo dưỡng; Kỹ thuật sử dụng; Phương pháp xử lý sự cố. Luật cũng đề cập đến trách nhiệm của những người đứng đầu có nhiệm vụ quản lý, cấp phép giấy chứng nhận máy cơ giới, cấp giấy phép lái xe v.v… đồng thời nêu rõ trách nhiệm của những người liên quan (nhà sản xuất, đại lý sửa chữa, chủ sở hữu) Trường hợp họ không hoàn thành nhiệm vụ, tùy theo tình tiết nặng hay nhẹ, sẽ bị xử lý theo luật định...

Trích bản tin chính sách Việt - Trung tháng 11/2009

Dowload văn bản luật tại đây


Võ Nga/Bộ Nông nghiệp Trung Quốc

Tin khác