Chính sách lương hưu cho nông dân Trung Quốc

04/12/2009

AGROINFO – Tài liệu tham khảo “Chính sách lương hưu cho nông dân Trung Quốc” được AGROINFO/ IPSARD thực hiện với mục đích làm tài liệu tham khảo cho các cấp lãnh đạo trong việc hoạch định chính sách về nông nghiệp – nông thôn – nông dân…

Ở Trung Quốc, sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh đã làm biến đổi sâu sắc bộ mặt của nông thôn, tác động mạnh mẽ lên đời sống và thu nhập của người nông dân.

 
 Tài liệu được thực hiện để làm thông tin tham khảo chính sách. Ảnh KG

Ngày càng nhiều vấn đề phức tạp mới phát sinh, trong đó việc bảo đảm cuộc sống cơ bản cho người nông dân và nâng cao phúc lợi xã hội là một vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài. Chính sách lương hưu cho nông dân đã được Trung Quốc thực hiện thí điểm tại một số địa phương.

Tiếp tục thực hiện chính sách Tam nông của Đảng Cộng sản, Chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai  thí điểm “Bảo hiểm dưỡng lão cho người nông dân”, còn được gọi là  “Chính sách lương hưu mới của người nông dân”.

Tháng 8-2009, những thông tin đầu tiên về kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc được báo chí nước ngoài đăng tải, tạo ra nhiều luồng dư luận khác nhau. Đầu tháng 9-2009, Quốc Vụ viện Trung Quốc đã có văn bản hướng dẫn việc thực hiện thí điểm chính sách lương hưu mới cho nông dân tại một số địa phương. Chính sách lương hưu mới cho nông dân của Trung Quốc đang được xây dựng và  sẽ  được triển khai thí điểm từ tháng 10- 2009.

Nhằm bám sát tình hình thời sự, cung cấp kịp thời những thông tin về chính sách, tài liệu tham khảo “Chính sách lương hưu cho nông dân của Trung Quốc” giới thiệu ý kiến của Quốc Vụ Viện Trung Quốc chỉ đạo việc thực hiện chính sách này.

Toàn văn tài liệu tham khảo "Chính sách lương hưu cho nông dân TQ"

IPSARD (Tài liệu được phổ biến để làm thông tin tham khảo chính sách. IPSARD giữ bản quyền và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn thôn tin này với bất kỳ mục đích nào khác.)


Tin khác