Hà Tĩnh: Qui hoạch 3.000 ha nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát theo công nghệ cao

21/04/2011

Hà Tĩnh đã nuôi thử tôm thẻ chân trắng trên cát theo công nghệ cao trên diện tích 40ha, đạt năng suất rất cao, từ 12 đến 15 tấn/ha. Trên cơ sở thành công đó, tỉnh đang lập qui hoạch nuôi tôm thẻ trên cát theo công nghệ cao với qui mô diện tích 3.000ha ở các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên.

Nuôi tôm thẻ trên cát theo công nghệ cao mỗi vụ 3 tháng, mỗi năm 3 vụ. Nguồn nước cung cấp cho ao nuôi là nước ngầm khoan sâu trong cát ngoài biển rồi bơm vào ao nuôi nên không bị ô nhiễm. Ao nuôi được lót bạt ở đáy và xung quanh bờ ao, hạn chế nước thất thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Trong quá trình nuôi, người nuôi tôm sử dụng vi sinh vật phân huỷ các chất hữu cơ và không phải thay nước, hạn chế lây lan bệnh dịch, tránh được các vật chủ trung gian gây bệnh như cua, còng, ếch, nhái.
Chi cục nuôi trồng thuỷ sản đang xây dựng Bộ qui trình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát theo công nghệ cao để cung cấp cho người nuôi tôm. Qui trình nuôi gồm đào ao, lót bạt, xây dựng trạm bơm nước ngầm từ biển vào ao nuôi, nuôi tôm thương phẩm.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện có dự án nuôi tôm trên cát tổ chức khảo sát các điểm nuôi, lập qui hoạch chi tiết, kêu gọi các nhà đầu tư trong tỉnh, ngoài tỉnh đầu tư vào dự án nuôi tôm. Mục tiêu của dự án nuôi tôm là đến năm 2012, nuôi trên diện tích 500ha, sản lượng 5.000 tấn tôm./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=455956


Tin khác