Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp nông thôn đạt 20-25%

21/04/2011

UBND Tp Hà Nội vừa thông qua Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp nông thôn (CNNT) chiếm khoảng 20-25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố; mỗi năm từ các chương trình khuyến công tạo được từ 8.000 đến 10.000 việc làm cho lao động nông thôn.

Cũng theo quyết định này, Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp nông thôn (CNNT) chiếm khoảng 20-25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn TP (trong đó giá trị sản xuất các làng nghề chiếm 9,5%), kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 300 triệu USD. Mỗi năm từ các chương trình khuyến công tạo được 8.000-10.000 việc làm cho lao động nông thôn, đưa thu nhập bình quân lao động CNNT đạt khoảng 1,8 triệu đồng/tháng vào năm 2015, qua đó thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công TP giai đoạn 2011-2015 là 235 tỷ đồng, trong đó, kinh phí TP hỗ trợ 86 tỷ đồng và 149 tỷ đồng từ các nguồn khác.
Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2011 – 2015 của Hà Nội bao gồm: truyền nghề, nhân cấy nghề và đào tạo nghề; nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ...
Mục tiêu của chương trình này là huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp và các dịch vụ khuyến công cho các đối tượng trong quy định, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực nông thôn.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản
 

Tin khác