Hoà Bình phát triển rừng, cải thiện môi trường sinh thái

17/05/2011

Tạo thêm nhiều việc làm ổn định, tăng thu nhập cho hàng ngàn hộ dân, đất trống, đồi trọc từng bước được phủ xanh, rừng tự nhiên được phục hồi, phát triển tốt và môi trường sinh thái được cải thiện... Đó là kết quả của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ (Dự án 661) trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Ông Bùi Văn Chúc, Chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp tỉnh Hoà Bình cho biết: Từ chỗ người dân chỉ biết lợi dụng vào rừng tự nhiên nay chuyển sang trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và được thấy những cánh rừng keo, bạch đàn tươi tốt, trù phú, những khu rừng tái sinh trên địa bàn tỉnh..., chúng tôi hiểu thêm ý nghĩa tầm chiến lược của Dự án 661. Đ ể có được màu xanh hôm nay là cả một quá trình đầy vất vả. Tỉnh Hoà Bình đã phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bởi trong quá trình triển khai dự án cũng còn nhiều hạn chế, bất cập: Đó là việc đầu tư của Nhà nước chỉ mang tính chất hỗ trợ; việc khoán bảo vệ rừng chỉ áp dụng cho rừng phòng hộ, đặc dụng khi sử dụng nguồn vốn ngân sách; đối với rừng sản xuất thì hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, chủ rừng tự bỏ vốn bảo vệ; người dân ở một số địa phương chưa tin tưởng nguồn giống, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách trồng, chăm sóc rừng... Được sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, đến nay Hoà Bình đã góp phần bảo vệ tốt những vùng rừng trọng điểm, giảm số vụ vi phạm lâm luật và số vụ cháy rừng; nâng cao nhận thức công tác quản lý - bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học cho mọi tầng lớp nhân dân.
Dự án 661 được triển khai ở tất cả các xã có rừng và đất lâm nghiệp thuộc 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Sau 12 năm thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1999-2011, bằng nguồn vốn của các chương trình, dự án đầu tư cho lĩnh vực phát triển lâm nghiệp tỉnh Hoà Bình đã trồng mới 80.000ha rừng các loại. D ự án 661 đã góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững, phát triển sản xuất, ổn định đời sống, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Ngoài ra, dự án đã xây dựng được 6 vườn ươm mới tại các BQL dự án rừng phòng hộ cơ sở và nhiều vườn ươm nhỏ lẻ tại các khu vực gần địa điểm trồng rừng. Bình quân hàng năm các cơ sở sản xuất cây giống tỉnh Hoà Bình sản xuất được khoảng 8 - 10 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, đảm bảo đủ lượng giống phục vụ kế hoạch trồng rừng hàng năm, nâng cao năng suất, chất l­ượng rừng trồng. Một số công trình hạ tầng lâm sinh phục vụ công tác trồng rừng cũng đã được đầu tư xây dựng như: đường băng chống cháy rừng, trạm bảo vệ rừng, chòi canh và văn phòng các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng...
Không chỉ thành công trong lĩnh vực trồng rừng (đưa độ che phủ rừng của tỉnh từ 38% năm 1999 lên 46% như hiện nay), dự án còn góp phần chuyển dịch mạnh mẽ việc chế biến, tiêu thụ từ gỗ rừng tự nhiên trước đây sang chế biến, tiêu thụ gỗ rừng trồng với khối lượng hàng trăm ngàn m3/năm. Dự án 661 và phong trào trồng cây của nhân dân đã tạo nên được vùng nguyên liệu khá ổn định, năng lực cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đáp ứng được yêu cầu; đất trống, đồi núi trọc đã được sử dụng có hiệu quả./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=459628


Tin khác