Phê duyệt Đề án xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2010- 2015

14/09/2011

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phê duyệt Ðề án xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2010 – 2015.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đạt 1,6 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành mây tre lá đạt 530 triệu USD, chiếm tỷ trọng 33%; nhóm ngành gốm sứ đạt 480 triệu USD, chiếm tỷ trọng 30%; nhóm ngành dệt thủ công đạt 270 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17%; nhóm ngành gỗ chạm khảm và gia dụng đạt 130 triệu USD, chiếm 8% và các nhóm khác đạt 190 triệu USD, chiếm 12%.
Bộ NN&PTNT cũng đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể nhằm đạt được mục tiêu trên:
Về nguyên liệu, tập trung xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu ổn định và bền vững, theo hướng ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh tập trung kết hợp với các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình nhằm giải quyết hài hòa giữa ổn định vùng nguyên liệu và tăng thu nhập cho các hộ gia đình ở vùng nông thôn. 

Về chế biến, chú trọng phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống với công nghệ có vốn đầu tư thấp, thu hồi nhanh, tiết kiệm nguyên liệu và có khả năng tạo thêm nhiều việc làm. 

Về nguồn nhân lực, cần đào tạo nguồn nhân lực nhằm phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng thủ công mỹ nghệ có giá trị gia tăng cao, sản phẩm có tính sáng tạo. Có cơ chế chính sách khuyến khích nghệ nhân đào tạo nghề và truyền nghề; chú trọng phát triển đội ngũ các thợ giỏi tại các trường, viện thiết kế. 

Về xúc tiến thương mại, sẽ chú trọng phát triển thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại ở nước ngoài (nghiên cứu, khảo sát thị trường, tham gia hội chợ, giao dịch thương mại, tổ chức hội nghị khách hàng...), nhất là đối với các thịị trường lớn và nhiều tiềm năng đối với hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Nga, Úc, các nước Nam Mỹ và Bắc Âu.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=478566


Tin khác