15.000 tỷ đồng cho vay khu vực nông nghiệp nông thôn

14/09/2011

Ngân hàng Agribank vừa quyết định bổ sung chỉ tiêu vốn 15.000 tỷ đồng cho các chi nhánh trên toàn quốc để đầu tư cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn.

Đồng thời với việc giảm lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn từ 17%/năm đến 19%/năm từ ngày 12.9.2011, để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay khu vực này, theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank vừa có quyết định bổ sung chỉ tiêu vốn 15.000 tỷ đồng cho các chi nhánh trên toàn quốc để đầu tư cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn.
Nguồn vốn này cũng được sử dụng để cho vay thu mua chế biến lương thực, thuỷ sản, cà phê xuất khẩu, cho vay chi phí sản xuất mùa vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm... giúp hộ sản xuất và các doanh nghiệp tiếp tục có vốn đầu tư phát triển sản xuất.
Theo Nông thôn ngày nay
 

Tin khác