Đề xuất sửa đổi Quyết định 800

07/09/2011

Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa yêu cầu Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đề xuất để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 800/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 và Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Được biết, trong quá trình triển khai, nhiều địa phương đã có sự phản ánh về một số tiêu chí NTM không phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời có nhiều mục tiêu vượt quá khả năng thực hiện của một số địa phương. Với những lý do trên, lãnh đạo Bộ NNPTNT đã khẳng định sẽ nghiên cứu để sửa đổi các quyết định cho phù hợp hơn.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/56823p1c34/de-xuat-sua-doiquyet-dinh-800.htm


Tin khác