Tháng 8: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 18,5 nghìn tỷ đồng

01/09/2011

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8 ước tính đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 13,9 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 111,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,3% kế hoạch năm và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó:
Vốn trung ương quản lý đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,2% kế hoạch năm và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 2721 tỷ đồng, bằng 74,1% và tăng 16,5%; Bộ Công Thương 2419 tỷ đồng, bằng 59,3% và tăng 10,6%; Bộ Y tế 634 tỷ đồng, bằng 70,5% và tăng 6,7%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 612 tỷ đồng, bằng 68,1% và tăng 7,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 403 tỷ đồng, bằng 72,3% và tăng 5%; Bộ Xây dựng 396 tỷ đồng, bằng 40,3% và giảm 10,7%.
Vốn địa phương quản lý đạt 84,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,7% kế hoạch năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2010. Một số địa phương có khối lượng vốn đầu tư thực hiện lớn là: Hà Nội đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch năm và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2010; thành phố Hồ Chí Minh 8,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,8% và tăng 8,2%; Đà Nẵng 4,9 nghìn tỷ đồng, bằng 85,9% và tăng 4,3%; Quảng Ninh 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% và giảm 1,3%; Bà Rịa-Vũng Tàu 2,1 nghìn tỷ đồng, bằng 63,6% và tăng 6,1%; Hậu Giang 1,8 nghìn tỷ đồng, bằng 107,4% và tăng 7,2%.
Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 24/8/2011 đạt 9567,6 triệu USD, bằng 73,8% cùng kỳ năm 2010, bao gồm: Vốn đăng ký 7943,3 triệu USD của 582 dự án được cấp phép mới (giảm 30% về vốn và giảm 34,2% về số dự án so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký bổ sung 1624,3 triệu USD của 168 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng năm 2011 ước tính đạt 7,3 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong các ngành kinh tế thu hút vốn đầu tư nước ngoài 8 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có số vốn đăng ký lớn nhất với 4614 triệu USD, bao gồm 3590,6 triệu USD vốn đăng ký mới và 1023,4 triệu USD vốn tăng thêm; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 2525,3 triệu USD vốn đăng ký mới; ngành xây dựng đạt 670,9 triệu USD, bao gồm 529,3 triệu USD vốn đăng ký mới và 141,6 triệu USD vốn tăng thêm.
Trong 8 tháng, cả nước có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Hải Dương dẫn đầu về vốn đăng ký với 2472,7 triệu USD, chiếm 31,1% tổng vốn đăng ký; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 1601,6 triệu USD, chiếm 20,2%; Bà Rịa-Vũng Tàu 548 triệu USD, chiếm 6,9%; Hà Nội 446 triệu USD, chiếm 5,6%; Tây Ninh 436 triệu USD, chiếm 5,5%; Hưng Yên 278,4 triệu USD, chiếm 3,5%.
Trong số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam tám tháng năm 2011, Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) là nhà đầu tư lớn nhất với 2797,4 triệu USD, chiếm 35,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 1330,9 triệu USD, chiếm 16,8%; Nhật Bản 642,2 triệu USD, chiếm 8,1%; CHND Trung Hoa 461,4 triệu USD, chiếm 5,8%; Hàn Quốc 412,9 triệu USD, chiếm 5,2%; Ma-lai-xi-a 346,9 triệu USD, chiếm 4,4%.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=476531


Tin khác