Bảo hiểm nông nghiệp - Chỗ dựa của nhà nông

17/08/2011

Để hạn chế những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, ngày 1/3/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 tại 21 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo hiểm nông nghiệp chưa thực sự được xã hội quan tâm nhiều.

Rủi ro nông nghiệp ở Việt Nam rất lớn
Trong cuộc toạ đàm trực tuyến ngày 9/8, ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhấn mạnh: Bảo hiểm nông nghiệp không phải nước nào cũng làm, nhiều nước lân cận cũng chưa triển khai. Vì trong sản xuất nông nghiệp có 2 mâu thuẫn lớn, một là rủi ro cao hiệu quả thấp, hai là sản xuất phân tán với thị trường lớn. Công tác bảo hiểm đặt ra nhằm giải quyết mâu thuẫn thứ nhất, tức là giảm rủi ro cho người sản xuất nông nghiệp.
 
Ở Việt Nam, rủi ro của nông nghiệp lớn hơn nhiều so với các nước khác. Trước đây chúng ta cũng đã thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, nhất là những năm 80 của thế kỷ trước. Hiện nay đã có nhưng không đáng kể. Một là do nền kinh tế còn khó khăn, hai là công tác bảo hiểm chưa phát triển như về chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm phát triển. Thêm vào đó, người dân Việt Nam chưa coi trọng đóng bảo hiểm, chưa đủ lực để tham gia bảo hiểm.
Cũng theo Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, lý do trước đây chưa thành công trong việc triển khai BHNN là do hành lang pháp lý để hoạt động chưa đầy đủ. Thứ hai là vai trò bà đỡ của Chính phủ chưa phát huy được. Với những lý do này, khiến bảo hiểm chưa phát triển, thậm chí nhiều người dân chưa hiểu thế nào là bảo hiểm, họ được hưởng lợi như thế nào từ bảo hiểm. Đây là một thách thức lớn.
Rút kinh nghiệm trong gần 20 năm gắn bó với BHNN Việt Nam, ông Nguyễn Quang Phi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng cho biết, trong quá trình triển khai BHNN, sản xuất nông nghiệp hay xảy ra rủi ro rất lớn vì thiên tai thường xuyên xảy ra, người nông dân do điều kiện kinh tế và đặc thù canh tác nên quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, dẫn đến hiệu quả bảo hiểm không cao. Đó là những lý do chính khiến bảo hiểm nông nghiệp dần thu hẹp và chỉ cầm chừng ở một số công ty bảo hiểm lớn.
Theo Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ, có một số thuận lợi từ cơ chế, chính sách cũng như cách tiếp cận. Từ đó, BHNN có hướng mở mới, tạo công cụ cho người nông dân quản lý rủi ro và tìm kiếm nguồn tài chính bù đắp. Quyết định 315 hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho nông dân nghèo, hỗ trợ 80% cho nông dân cận nghèo và hỗ trợ 60% cho nông dân không thuộc diện nghèo, cận nghèo tham gia thí điểm BHNN. Tức là tất cả các đối tượng tham gia BHNN đều được hỗ trợ. Đây là cơ hội và điều kiện tiên quyết để triển khai thành công bảo hiểm nông nghiệp lần này.
Để bảo hiểm nông nghiệp đến gần với dân
Có thể nói, ý nghĩa của bảo hiểm ở chỗ, không chỉ giúp người nông dân chống được rủi ro mà còn hướng dẫn, thúc đẩy họ sản xuất theo quy trình để qua đó ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiến bộ, đạt năng suất chất lượng cao hơn, sạch hơn, có thể dễ dàng bán ở thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, tăng lợi ích cho chính những người sản xuất.
Đã bắt đầu được áp dụng cách đây hơn 1 tháng, từ ngày 1/7/2011, tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều người dân biết đến BHNN, vì thế giải pháp để BHNN đến gần với người dân hơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền.Theo ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT): Thực tế, BHNN là vấn đề mới, cho nên không chỉ với nông dân mà ngay cả cán bộ liên quan ở các cấp cũng chưa hiểu một cách thấu đáo. Do vậy, chúng ta phải thông tin một cách đầy đủ với nhiều hình thức. Trước hết, với các tỉnh được chỉ định thực hiện chính sách bảo hiểm này, phải thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác từ cấp tỉnh, huyện, xã và đội ngũ này phải được tập huấn kỹ để có thể tổ chức hướng dẫn lại cho người nông dân.
Đối với người dân, phải thông tin đầy đủ thế nào là BHNN, tại sao, nên tham gia, đối tượng nào được tham gia, công ty nào trực tiếp giúp thực hiện BHNN, thủ tục ra sao, cơ quan nào tư vấn giúp đỡ, để được bảo hiểm bồi thường thì phải làm sao, khi sự cố xảy ra, nếu xảy ra tranh chấp, báo cho ai, ai thụ lý.
"Chỉ khi thành viên ban chỉ đạo, tổ công tác ở các cấp hiểu sâu thì mới hướng dẫn cho dân được và người dân hiểu sâu thì mới nắm rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình…" ông Lộc nhấn mạnh.
Cũng theo ông Tăng Minh Lộc, hiện nay chúng ta đang trong quá trình sản xuất nhỏ, đang định hướng nông dân tới sản xuất hàng hóa. Trong chương trình nông thôn mới, đây là một nội dung rất quan trọng. Mỗi một địa phương phải lựa chọn sản phẩm lợi thế nhất để tập trung sản xuất. Bảo hiểm cũng chỉ là một phần để giảm thiểu rủi ro và định hướng người dân.
Ông Hoàng Xuân Điều, Trưởng ban Bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, để tham gia BHNN không hề khó, bởi lẽ Bảo Việt đã thiết kế sản phẩm BHNN phục vụ cho tất cả các đối tượng, từ người nghèo tới cận nghèo và tới các hộ sản xuất chăn nuôi, các tổ chức sản xuất nông nghiệp. Bảo hiểm được triển khai tới tận thôn, xã.
BHNN được xây dựng trên duy tắc bảo đảm quyền lợi hài hòa giữa 3 nhà (nhà nước, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm). Nhà nước hỗ trợ phí cho người dân tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không vì mục tiêu lợi nhuận và người dân cũng tham gia đóng phí một phần.
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người nông dân dễ dàng tiếp cận với BHNN, ngành bảo hiểm cũng đã thiết kế sản phẩm BHNN phục vụ cho tất cả các đối tượng, từ người nghèo tới cận nghèo và tới các hộ sản xuất chăn nuôi, các tổ chức sản xuất nông nghiệp. Bảo hiểm được triển khai tới tận thôn, xã. Do vậy, người dân có thể yên tâm nếu xảy ra rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm sẽ bồi thường kịp thời và trong các quy định của luật pháp. Khi hồ sơ bồi thường đã đầy đủ thì trong 15 ngày, sẽ thanh toán tiền bồi thường cho người dân.
Ngoài ra, để triển khai thí điểm BHNN, Bộ NN và PTNT cần đưa ra một quy trình hướng dẫn sản xuất các loại cây trồng vật nuôi được đưa vào bảo hiểm. Các ban chỉ đạo các tỉnh, huyện, xã, thực hiện thí điểm sẽ tổ chức tập huấn kỹ cho người nông dân về quy trình sản xuất đó.
Với những giải pháp trên đây, mong rằng việc triển khai BHNN sẽ ngày càng hiệu quả hơn, góp phần hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30066&cn_id=472874


Tin khác