Đồng Tháp: Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa

17/11/2011

Nhằm hỗ trợ người sản xuất lúa khắc phục những thiệt hại tài chính do thiên tai, dịch bệnh gây ra, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa, giai đoạn 2011 – 2013.

Theo đó, 3 huyện có diện tích lúa lớn được chọn làm điểm thực hiện gồm: Tân Hồng, Tháp Mười và Châu Thành, trong cả 3 vụ Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông. Cụ thể, giai đoạn từ vụ Đông Xuân 2011-2012 đến tháng 12/2012, mỗi huyện trên sẽ chọn từ 2 đến 3 xã, giai đoạn từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2013, chọn từ 5-6 xã để triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa.
Đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm là các hộ nông dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Các thiệt hại do ảnh hưởng của các loại thiên tai (bão lũ, lụt, hạn hán, sương giá), dịch bệnh (bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, dịch rầy nâu) làm cho năng suất lúa thu hoạch của vùng thấp hơn 75% năng suất bình quân vụ sản xuất trong 03 năm gần nhất thì được bảo hiểm. Trường hợp trên 20% diện tích lúa được bảo hiểm bị thiệt hại trong thời gian cấy/sạ gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm, Công ty Bảo Việt bồi thường cho nông dân tối đa 10% năng suất bảo hiểm của diện tích lúa phải gieo cấy lại. Số tiền bồi thường này sẽ được khấu trừ trong trường hợp có phát sinh bồi thường cuối vụ.
Các hộ nông dân, cá nhân nghèo được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%; các hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ 60% phí bảo hiểm và các tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm.
Việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa không chỉ hỗ trợ cho người sản xuất lúa những thiệt hại do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội nông thôn, an ninh lương thực và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; từng bước tạo điều kiện cho nông dân Đồng Tháp tham gia bảo hiểm trong sản xuất.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=490836


Tin khác