Báo cáo số 1703/BC-BNN-VP ngày 25 tháng 6 năm 2007

29/06/2007

Báo cáo số 1703/BC-BNN-VP ngày 25 tháng 6 năm 2007 Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2007 trong điều kiện có nhiều khó khăn: ngay từ đầu vụ sản xuất Đông Xuân ở các tỉnh phía Bắc đã xảy ra hạn hán trên diện rộng, thời tiết nắmg ấm nên ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lúa Đông Xuân; dịch rầy nâu, vàng lùn, lún xoắn lá ở các tỉnh Nam Bộ xẩy ra trên diện rộng; dịch lở mồm long móng tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên diễn biến phức tạp; dịch cúm gia cầm sau gần 01 năm được khống chế, tháng 5/2007 đã tái phát, đến nay dịch vẫn còn diễn biến phức tạp; ngoài ra còn xuất hiện bệnh đậu dê, tai xanh trên lợn; tình trạng phá rừng, lâm tặc chống người thi hành công vụ trở thành điểm nóng ở một số địa phương; giá vật tư nông nghiệp tăng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn đang là mối quan tâm, lo lắng của xã hội. Để đảm bảo sản xuất thắng lợi, ngoài sự chỉ đạo hiệu quả của Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan, chính quyền địa phương các cấp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo toàn ngành vượt qua khó khăn, khống chế các dịch bệnh, giữ vững sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực của Quốc gia.

Nội dung báo cáo số 1703/BC-BNN-VP


Tin khác