Quy hoạch nông thôn mới như thế nào?

10/03/2011

Quy hoạch là một trong những nội dung quan trọng nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Một nông thôn được gọi là mới chỉ có thể đạt được khi từng ngõ xóm, góc làng được chỉnh trang, xây dựng một cách hoàn chỉnh. Theo Bộ NN&PTNT, quy hoạch NTM gồm 7 bước:

 
1.      Xác định nội dung quy hoạch: Quy hoạch NTM là quy hoạch không gian và quuy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, bao gồm: Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp với thời hạn 10 – 15 năm. Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn tập trung. Quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng.
 
2.      Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch do UBND xã làm chủ đầu tư và tờ trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch.
 
3.      Công bố quy hoạch: Hồ sơ công bố quy hoạch gồm quyết định phê duyệt quy hoạch, báo cáo thuyết minh, các văn bản pháp lý liên quan…
 
4.      Cấp giấy phép xây dựng tại xã: Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp phép công trình của tổ chức được xây dựng ven quốc lộ, tỉnh lộ. UBND huyện cấp phép xây dựng của các tổ chức xây dựng của xã. UBND xã cấp phép xây dựng nhà ở của dân theo quy hoạch được phê duyệt.
 
5.      Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: UBND xã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trực tiếp hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng trên địa bàn mình quản lý. Quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
 
6.      Hồ sơ quy hoạch xây dựng NTM: Hồ sơ quy hoạch chung gồm bản vẽ với sơ đồ vị trí xã và liên hệ vùng, tỷ lệ 1/5.000 – 1/10.000 thể hiện liên kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng, các yếu tố tác động đến phát triển KTXH của xã. Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp được lập theo tỷ lệ 1/5.000. Bản vẽ định hướng hạ tầng kỹ thuật, kể cả thủy lợi và giao thông nội đồng…
 
7.      Kinh phí lập quy hoạch xây dựng: Định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng chunh NTM từ 80 – 115 triệu đồng tùy theo quy mô dân số mỗi xã. Chi phí lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã và từng điểm dân cư trên địa bàn là 8,5 triệu đồng/ha. Chi phí lập quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng cho mỗi xã khoảng 10 – 15 triệu đồng…
 

AGROINFO - Theo Báo Nông thôn ngày nay số 58 ngày 09.03.2011


Tin khác