Hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

10/03/2011

Ngân hàng Nhà nước (NNNN) vừa ban hành thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là tổ chức tín dụng được giao thực hiện chính sách cho vay vốn hỗ trợ sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Việc hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuy sản thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện dưới hai hình thức: Cho vay hỗ trợ lãi suất và cho vay theo lãi suất tín dụng đầu tư và phát triển. Các tổ chức, hộ gia đình cá nhân vay vốn để đầu tư máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được vay hỗ trợ lãi suất và vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam theo quy định cụ thể tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
AGROINFO - Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam số 49 ngày 10.03.2011

Tin khác