Thừa Thiên - Huế tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

25/03/2011

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chọn 13/112 xã thuộc khu vực nông thôn Thừa Thiên - Huế thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của quốc gia, phấn đấu đến năm 2015 có 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mục tiêu của chương trình là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; xóa dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.
Xã Thượng Nhật (huyện miền núi Nam Đông) có hơn 99% số hộ đồng bào các dân tộc, cơ sở hạ tầng lạc hậu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Thượng Nhật ưu tiên tập trung mọi nguồn lực, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Xã xây dựng, nâng cấp công trình điện tại thôn 3, trạm y tế, nhà họp dân thôn 5 và sắp xếp lại dân cư ở các khu vực Tà Rinh, A Tin - Ta Lu và Ta Lu - Hợp Hoà để ổn định việc định canh, định cư. Hệ thống điện, trạm y tế, bưu điện, trung tâm văn hóa xã, thôn và trường học đã được đầu tư xây dựng, các trục đường liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa theo phương châm Nhà nước góp vốn, nhân dân góp công sức xây dựng. Chính cơ sở hạ tầng hoàn thiện đã tạo động lực mới trong phát triển kinh tế của xã miền núi đặc biệt khó khăn, hàng nông sản dễ vận chuyển đi tiêu thụ, giá cao hơn trước nên đã kích thích các hoạt động sản xuất phát triển. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của người dân ở Thượng Nhật cũng tăng mạnh với 75,4% nhà dân được xây dựng kiên cố, gần 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch. Nhờ thay đổi phương thức canh tác, năng suất lúa nước ở Thượng Nhật đạt 50 tạ/ha/vụ; cả xã có 150ha đã đi vào khai thác, đem lại thu nhập cao cho người dân. Các mô hình kinh tế vườn, chăn nuôi, trồng rừng không ngừng phát triển, nhiều hộ dân trên địa bàn xã có thu nhập từ 100- 200 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 12,16%.
Ông Ngô Hoà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Kinh nghiệm từ Thượng Nhật cho thấy, chương trình xây dựng nông thôn mới muốn đem lại kết quả phải tập trung nhiều nguồn lực. Tỉnh thực hiện nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ trong việc xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà ở tạm trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở vùng nông thôn, miền núi. Hiệu quả từ chương trình sẽ góp phần làm cho nền kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến quan trọng, tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao. Hiện tại, 100% số xã trong tỉnh có trường tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế; có đường ô tô đến trung tâm xã. Hệ thống đường liên thôn, liên xã đều được bê tông hóa và nhựa hóa; 100% số xã có điện sinh hoạt với hơn 99,3% số hộ được dùng điện; 87% số hộ nông thôn và 98,9% số hộ ở thành thị được dùng nước sạch và nước vệ sinh; 100% số xã được phủ sóng truyền hình...là những cơ sở thuận lợi để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.../.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=451716


Tin khác