Đồng Tháp: Triển khai Nghị quyết 11 - Đầu tư cho nông nghiệp là chính

23/03/2011

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.KTNT- Thực hiện Nghị Quyết 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết trên.

Cuộc họp của UBND tỉnh Đồng Tháp
Sáng nay (21/3), UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung một số giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết, trong đó yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp nhằm bảo đảm hoàn thành vượt các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, sản lượng lúa phải đạt 3 triệu tấn/năm, phòng trừ có hiệu quả các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Về công tác đảm bảo vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 41về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, các chương trình đầu tư hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch, chương trình cho vay đầu tư các trang thiết bị y tế,…Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn 8.995 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,14% tổng dư nợ.
Sở Tài chính đã đưa ra các giải pháp tăng thu ngân sách 7-8% so với dự toán năm 2011 và giải pháp tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại năm 2011. Tạm dừng các khoản chi chưa cần thiết, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên vừa đảm bảo tính kịp thời và tiết kiệm hiệu quả. Thực hiện tốt công tác trên tỉnh sẽ tiết kiệm được trên 45 tỷ đồng.
Việc điều hành phân bố điện năng và sử dụng điện tiết kiệm cũng được tỉnh tập trung thực hiện. Trong đó các khu, cụm công nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết giảm 10% sản lượng điện. Thực hiện đổi đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện cho các hộ nghèo khoảng 20 triệu kWh/năm. Năm 2010 tiết kiệm được 23,2 triệu kWh, 2 tháng đầu năm 2011 tiết kiệm 2,9 triệu kWh đạt 15% kế hoạch.
Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo, các giải pháp tạo việc làm cho người lao động như tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, các chế độ ưu đãi đối với người có công,…được tiếp tục triển khai nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị các sở, ban, ngành: “phải tập trung ưu tiên cho sản xuất nghiệp, phát huy vai trò, lợi thế của vùng chuyên canh nông nghiệp. Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong đó có vấn đề nuôi trồng thủy sản. Kêu gọi đầu tư, rà soát đầu tư, tập trung cho các công trình cấp thiết…Công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân phải thực hiện hiệu quả nhằm nâng cao ý thức cộng đồng để cùng thực hiện thành công Nghị quyết.”
AGROINFO – Theo Báo Kinh tế nông thôn

Tin khác