TOR tăng cường năng lực nghiên cứu về luật và các quy định - dịch vụ tư vấn đấu thầu

01/04/2011

Hoạt động đấu thầu được áp dụng tại Việt Nam trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây và ngày càng thể hiện được vai trò và tầm quan trọng trong quá trình hội nhập sâu rộng của nước ta.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU:
 
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VỀ LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH - DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 
I. BỐI CẢNH
Hoạt động đấu thầu được áp dụng tại Việt Nam trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây và ngày càng thể hiện được vai trò và tầm quan trọng trong quá trình hội nhập sâu rộng của nước ta.Trước đây, chúng ta đã bắt đầu xây dựng chính sách đấu thầu từ các Quyết định và chỉ hạn định trong lĩnh vực xây lắp hoặc mua sắm hàng hoá mà chưa có một hệ thống hoàn chỉnh, đến nay chúng ta đã xây dựng và ban hành được Luật Đấu thầu quy định thống nhất cho cả 3 lĩnh vực đấu thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá và xây lắp.Tuy vậy, trong quá trình phát triển, những quy định đó sẽ ngày càng được điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế đồng thời thích hợp với điều kiện trong nước. Với tầm quan trọng của công tác đấu thầu là nhằm quản lý việc chi tiêu, sử dụng các nguồn tiền một cách có hiệu quả nên trên thế giới hiện nay các định chế tài chính đều áp dụng các quy định về đấu thầu để giải ngân đối với các khoản tài trợ cho các quốc gia vay vốn. Do vậy, đối với các cán bộ quản lý dự án, kiến thức về nghiệp vụ đấu thầu, những quy định của Luật đấu thầu là vô cùng cần thiết.
 
Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3 do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện, một trong các hoạt động của Dự án là ký kết hợp đồng tư vấn với các chuyên gia/ đơn vị để thực hiện hoạt động nghiên cứu chính sách, thể chế, pháp lý và tăng cường năng lực về luật và các quy định. Nhận thấy tính thiết thực của việc bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu theo Luật đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP cho cán bộ quản lý dự án, các cán bộ quản lý của Viện và các đối tác nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu; cập nhật kịp thời những sửa đổi, bổ sung những quy định mới trong hoạt động đấu thầu, trong pham vi trách nhiệm của mình, Ban quản lý dự án xây dựng điều khoản tham chiếu cho công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu
 
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
  • Tăng cường năng lực cho cán bộ Dự án; cán bộ nghiên cứu, quản lý của IPSARD và các đối tác về luật và các quy định, đặc biệt là công tác đấu thầu
2. Mục tiêu cụ thể:
  • Nắm rõ hệ thống các văn bản quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu;
  • Nắm chắc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và quan hệ pháp luật theo Luật đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP;
  • Nắm được trình tự lựa chọn Nhà thầu theo Luật đấu thầu
  • Nắm rõ trình tự và thủ tục đấu thầu được quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2009 của Chính phủ;
  • Có được những giải pháp về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đấu thầu mà cán bộ Dự án, cán bộ của IPSARD và đối tác đang gặp phải trong quá trình công tác
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  1. Biên soạn giáo trình và tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Dự án và đối tác về các nội dung chính trong đấu thầu: giải thích thuật ngữ đấu thầu, hình thức lựa chọn, trình tự thực hiện đấu thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng, kế hoạch đấu thầu, lập và thẩm định hồ sơ mời thầu…Thời gian thực hiện nội dung này dự kiến 15 ngày công chuyên gia.
  2. Hỗ trợ Ban quản lý Dự án trong công tác đấu thầu (lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thông báo mời thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả đấu thầu của các gói thầu trong khuôn khổ Dự án; dự thảo các văn bản liên quan). Thời gian thực hiện nội dung này dự kiến 45 ngày công chuyên gia.
 
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
            Thời gian thực hiện các công việc nêu trên bắt đầu từ tháng 4/2011 đến hết 10/2011.
V. SẢN PHẨM:
·        Bộ tài liệu tập huấn và báo cáo đánh giá kết quả của lớp tập huấn
·        Tài liệu dưới dạng văn bản về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thông báo mời thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả đấu thầu.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN :
Kinh phí cho toàn bộ hoạt động là:
 60 ngày chuyên gia * 2.100.000 VNĐ/ngày = 126.000.000 VNĐ
Bằng chữ: Một trăm hai sáu triệu đồng chẵn
 (Chi phí trên đã bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)
VII.YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
-   Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm tư vấn cho các dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
-   Có trình độ chuyên môn cao.
-   Cử nhân về kinh tế, luật
 
Ứng viên quan tâm gửi CV và giấy tờ liên quan về hòm thư sme.ipsard@gmail.com hoặc địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Hạn chót nhận hồ sơ: 15/04/2011

IPSARD

Tin khác