Nam Định: Bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản

01/04/2011

Bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển ngành khai thác thủy sản Nam Định năm 2011; đồng thời phấn đấu sản lượng khai thác đạt 39.500 tấn thủy hải sản, trong đó khai thác biển đạt 37.600 tấn. Để hoàn thành hai mục mục tiêu trên, Nam Định thực hiện các giải pháp, gồm: Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn tàu cá; củng cố việc tổ chức sản xuất và khai thác hải sản; phát triển nguồn lực cho khai thác thủy sản; hoàn thiện cơ sở hậu cần nghề cá...

Ông Đinh Văn Tráng, Chi cục trưởng Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN&PTNT Nam Định) cho biết: Trước mắt tỉnh quản lý chặt chẽ lực lượng tàu thuyền nghề cá; rà soát toàn bộ số lượng phương tiện nghề cá, phân loại theo nghề, tuyến và vùng hoạt động, giảm dần các tàu có công suất máy dưới 20 CV hoạt động khai thác gần bờ, khuyến khích ngư dân đóng mới tàu cá công suất trên 90CV và khai thác tại các ngư trường xa bờ, vùng đánh cá chung. Tỉnh duy trì ổn định sản lượng khai thác ven bờ theo hướng giảm dần cường lực khai thác trong vùng, đẩy mạnh khai thác xa bờ; tạo điều kiện phát triển các tổ, đội khai thác, hội nghề nghiệp nghề cá. Trong năm 2011, bên cạnh việc cấp chứng chỉ chuyên môn, kỹ thuật cho thuyền trưởng, máy trưởng của khối tàu có công suất trên 90 CV, Nam Định tập trung xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cửa Ninh Cơ thuộc huyện Nghĩa Hưng; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các công trình phục vụ khai thác, chế biến, hậu cần tại cảng cá Ninh Cơ thuộc huyện Hải Hậu...
Nam Định hiện có 2.355 tàu, thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là 86.990 CV, giảm 215 tàu so với năm trước. Tổng số lao động khai thác thủy sản là 11.800 người. Toàn tỉnh có trên 100 cơ sở thu mua, chế biến hải sản, 10 cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá có khả năng đóng mới từ 30 - 50 tàu cá/ năm. Năm 2010, tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh đạt 39.890 tấn, tăng 3,4% so với năm 2009 trong đó khai thác nước mặn, nước lợ đạt 37.914 tấn./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=452924


Tin khác