Đơn giản hóa thủ tục cấp phép trong chăn nuôi

13/04/2011

Bộ NN- PTNT vừa có Thông tư 19 hướng dẫn thực hiện việc sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lí, sử dụng các nguồn giống gia súc, gia cầm.

Trong đó nhấn mạnh những môi trường mới để pha loãng, bảo tồn tinh dịch các loại gia súc được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu lần đầu chỉ được đưa vào sử dụng và lưu thông trên thị trường sau khi đã được khảo nghiệm và có quyết định của Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho phép ứng dụng trong sản xuất trên cơ sở kết quả nghiệm thu, đánh giá của Hội đồng khoa học do Cục thành lập.
 
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu môi trường pha loãng, bảo tồn tinh dịch gia súc để khảo nghiệm phải gửi hồ sơ đăng ký nhập khẩu về Cục Chăn nuôi. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được giải quyết trong thời gian không quá 5 ngày làm việc. Thông tư này cũng quy định rõ về điều kiện, thủ tục, thời gian cho các hoạt động khác như: cấp phép chăn nuôi thủy cầm, ấp trứng gia cầm; cấp giấy chứng chỉ cho người lấy mẫu thức ăn chăn nuôi; cấp chứng nhận cơ sở chăn nuôi tiêu chuẩn VietGap…
 
AGROINFO - Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam
 

 


Tin khác