Yêu cầu khẩn trương mua mía của dân

20/04/2011

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp tục có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi dừng ngay việc thu hồi tiền bán mía gây bức xúc cho người trồng mía.

Công văn nêu rõ: “Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc việc dừng thu hồi kinh phí tạm ứng cho nông dân trồng mía trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo trước đó ngày 28-2 và 14-3... Nếu Công ty cổ phần Đường không nghiêm túc thực hiện thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật...”.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy hai tháng, UBND tỉnh đã phải ban hành tới ba công văn yêu cầu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi ngừng ngay việc thu hồi tiền bán mía của nông dân. Ngoài ra, công văn này một lần nữa yêu cầu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi khẩn trương phát phiếu đón mía và mua mía đang chín rộ trong nông dân, để không gây thiệt hại cho người trồng mía, đồng thời giao Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh giải quyết kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía trước ngày 30-4.
AGROINFO – Theo Cafef.vn

Tin khác