Cà Mau: Vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới

30/05/2011

Theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015, Cà Mau có 22 xã đạt 19/19 tiêu chí và 40 xã đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Sau 1 năm triển khai thực hiện, việc xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau gần như còn ở điểm xuất phát thấp. Ngoài thành phố Cà Mau, huyện Cái Nước hoàn thành xong kế hoạch xây dựng nông thôn mới và đang thẩm định, phê duyệt, các huyện còn lại đang thực hiện nhưng tiến độ chậm, phát sinh nhiều vướng mắc.

Tiêu chuẩn để các xã đạt tiêu chí nông thôn mới rất cao so với thực trạng của địa phương, cần nguồn kinh phí đầu tư lớn và thời gian dài để thực hiện là một trong những nguyên nhân chính khiến việc triển khai chậm. Xã Trí Lực (Thới Bình) là một trong 4 xã chọn thí điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Cà Mau nhưng đến nay mới đạt được 5/19 tiêu chí, gồm: bưu điện, y tế, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh trật tự. Đây là những tiêu chí vốn có trước khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, những tiêu chí còn lại, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn, xã thiếu những quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển. Trong khi đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã này còn yếu kém; đời sống nhân dân ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, các loại hình phát triển sản xuất kinh doanh chậm phát triển; nông dân thiếu vốn sản xuất nhưng không tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng; thiếu vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới...
Tỉnh Cà Mau tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã; lập thẩm định phê duyệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện, thành phố. Tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng của huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phân công thành viên ban chỉ đạo tỉnh phụ trách xã để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=461716


Tin khác