Từ 1/10: XK gạo phải có giấy chứng nhận

30/05/2011

Ngày 27/5/2011, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã gửi công văn tới các thương nhân xuất khẩu gạo trong nước.

Theo đó, VFA đề nghị các thương nhân xuất khẩu gạo đã có đủ điều kiện kho chứa, cơ sở xay xát, theo quy định của Nghị định 109 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, khẩn trương gửi hồ sơ đăng ký để Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
Từ ngày 1/10/2011, thương nhân nào không có giấy chứng nhận này sẽ không được hoạt động xuất khẩu gạo.
AGROINFO – Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn:http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/1/15/15/78869/Default.aspx


Tin khác