Bạc Liêu: Chủ động khôi phục diện tích tôm nuôi bị thịệt hại

30/05/2011

UBND tỉnh Bạc Liêu công bố ’’thiên tai’’ đối với với nghề nuôi tôm trong tỉnh bị thiệt hại do các đợt nắng nóng từ tháng 3 đến nay và thông tin về các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước cho người nuôi tôm có diện tịch bị thiệt hại do đã giúp người nuôi tôm trong tỉnh an tâm và quyết tâm tự huy động các nguồn lực để khắc phục thiệt hại; từng bước khôi phục lại các ao, vuông nuôi tôm, bảo đảm diện tích thả nuôi theo kế họach, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho chế biến xuất khẩu.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan quản lý sản xuất, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại trên địa bàn tình Bạc Liêu trong các tháng đầu năm (tính đến ngày 19/5/2011) đến trên 10.528 ha; trong đó, diện tích tôm nuôi công nghiệp và bán công nghiệp (CN& BCN) là trên 1.250 ha, nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến bị thịệt hại trên 50% diện tích với hơn 8.000 ha.

Nguời nuôi tôm trong tỉnh với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và ngân hàng, sự nỗ lực của từng hộ nuôi tôm đã huy động mọi nguồn lực để có vốn làm vệ sinh lại vuông tôm, ao nuôi tôm, mua con giống mới để thả nuôi khắc phục diện tích bị thiệt hại... ; nhờ đó, đến hạ tuần tháng 5/2011, đã có trên 8.990 ha diện tích tôm nuôi bị chết đã được khắc phục đưa vào thả nuôi tôm mới. Nhờ đó, diện tích đang có tôm hiện nay của tinh Bạc Lỉêu lên đến 97.847 ha/112.000 ha kế hoạch năm 2011. Hiện nay, có đến hơn 62.440 ha đang cho thu hoạch theo dạng ''tỉa thưa thả bù'', tạo nguồn nguyên liệu cung ứng cho thị trường phục vụ chế bíến tôm xuất khẩu tiếp tục ổn định.

Trong 3 tuần đầu của tháng 5, các doanh nghiệp chế biến tôm xuất khâu trên địa bàn đã mua vào lượng tôm nguyên liệu đạt gần 2.000 tấn, đáp ứng đủ tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến tôm xuất khẩu hoạt động bình thường./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản
 

Tin khác