Khó mở rộng diện tích cây ca cao ở Đắk Lắk

27/05/2011

Hiện nay, tuy ca cao hạt lên men ở tỉnh Đắk Lắk đang được bán với giá ổn định từ 52.000 đến 58.000 đồng/ kg nhưng loại cây này vẫn không thu hút được người trồng. Toàn tỉnh mới có 1.742 ha ca cao, trong đó diện tích cho sản phẩm 440 ha, với năng suất bình quân 45,34 tạ quả tươi/ ha.

Theo kế hoạch đến năm 2012, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đưa diện tích cây ca cao tăng lên 6.000 ha và đến năm 2020, tăng lên trên 8.000 ha, nhưng với tình hình trên mục tiêu này khó có khả năng trở thành hiện thực.
Nhiều cuộc hội thảo, xây dựng các mô hình trình diễn trồng ca cao trên các vùng đất xám bạc màu, trồng ca cao xen dưới tán điều, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao được tỉnh Đắk Lắk chú trọng nhân rộng nhưng cũng chưa thuyết phục được người dân. Nguyên nhân chính là do bà con các dân tộc còn chưa quen với việc canh tác, thu hoạch, sơ chế, bảo quản nên loại cây này trước mắt khó mở rộng được diện tích.
Được biết, từ năm 2007 đến năm 2010, từ nguồn vốn hỗ trợ của cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, hơn 3.100 hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Lắk, Ea Kar, Ea H’Leo đã tham gia dự án phát triển ca cao bền vững, trồng được 456 ha ca cao ghép. Dự án cũng thành lập được 81 câu lạc bộ nông dân trồng ca cao; đồng thời tạo điều kiện cho các hộ này được tập huấn về quy trình kỹ thuật thâm canh và sơ chế sản phẩm ca cao sau thu hoạch. Hiện nay, phần lớn diện tích ca cao trong vùng dự án đều phát triển khá tốt, nhiều nơi đã bắt đầu cho thu hoạch./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=461511


Tin khác