Chọn lọc một số giống cà phê chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất bền vững

27/05/2011

Qua quá trình điều tra, nghiên cứu từ hàng trăm giống cây cà phê vối (Rubosta) ở trong nước, tiến hành trồng thực nghiệm với nhiều mô hình sản xuất khác nhau, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã chọn được một số giống cà phê TR4, TR5, TR6, TR7 và TR8 có đặc điểm kháng sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng tốt đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, yêu cầu sản xuất bền vững. Hiện nay, các giống cà phê này đang được trồng thay thế, cải tạo những giống cà phê cũ năng suất thấp, dễ nhiễm bệnh và chất lượng sản phẩm thấp.

Từ thực tế thực nghiệm cho thấy, trong điều kiện chăm bón bình thường các giống cà phê được chọn lọc này cho năng suất đạt 3,5-4 tấn nhân/ha và nếu chăm bón tốt năng suất đạt 5-7 tấn nhân/ha, cao hơn giống cà phê đang trồng phổ biến ở nước ta trên 30%. Các giống cà phê này vừa cho quả nhiều, quả to đều, cho sản phẩm hạt loại 1 đạt tỉ lệ 70%, trong khi đó các loại cà phê đang trồng chỉ đạt dưới 30% có số hạt đạt loại 1.
Hàng năm, cả 3 cơ sở sản xuất cây giống chất lượng cao tại Đăk Lăk, Lâm Đồng và Gia Lai của viện đã cung cấp cho nông dân các tỉnh Tây Nguyên từ 300 đến trên 450 ngàn cây giống bằng ghép cây và cung cấp trên 500 ngàn chồi ghép. Được cung cấp nguồn cây giống chất lượng cao, hàng năm nông dân các địa phương trên trồng mới từ 300 đến 450 ha cà phê và cải tạo hàng ngàn ha cà phê già cỗi năng suất thấp, chất lượng sản phẩm kém, những vườn cà phê bị bệnh rỉ sắt bằng ghép chồi thành vườn cây có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt.
Cả nước hiện có 504.000 ha cà phê với sản lượng hàng năm đạt gần 1 triệu tấn sản phẩm. Trong số diện tích đó, có 120 ngàn hecta cà phê trồng đã hơn 20 năm cần phải trồng lại và cải tạo vườn cây bằng các giống chọn lọc chất lượng cao. Để đạt sản lượng cà phê 1 triệu tấn sản phẩm như hiện nay, các địa phương phải thay dần những giống cũ bằng giống mới và áp dụng kỹ sản xuất tiến tiến./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=461513


Tin khác