Vĩnh Long nâng chất lượng hoạt động hợp tác xã nông nghiệp

24/05/2011

Nâng cao năng lực quản lý của ban quản trị hợp tác xã (HTX), tạo điều kiện cho HTX tiếp cận nguồn vốn tín dụng và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định là 3 giải pháp tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện trong năm 2011 nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Toàn tỉnh hiện có 35 HTX nông nghiệp – thủy sản và 2 Liên hiệp hợp tác xã, bình quân mỗi năm phát triển từ 5 – 7 HTX; 2.063 tổ hợp tác nông nghiệp với 24 loại hình hợp tác, chủ yếu lĩnh vực trồng trọt, thu hút 77.000 hộ xã viên và 46.000 ha đất canh tác, chiếm 35% số hộ nông nghiệp và 38% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi tại Vĩnh Long đáp ứng các yêu cầu phát triển sản xuất, khắc phục hạn chế của kinh tế hộ, giúp nông dân sử dụng hiệu quả đất đai, lao động, vật tư, tiếp cận thông tin tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất.
Để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý HTX, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long thực hiện khảo sát trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết hợp với Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long và chương trình khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho 3 chức danh chủ chốt của HTX, ban quản lý tổ hợp tác, mở các diễn đàn chủ nhiệm HTX nông nghiệp, kết nối giữa HTX và doanh nghiệp về tiêu thụ nông sản hàng hóa cho HTX, tư vấn định hướng ngành nghề và hỗ trợ HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện quản lý và quy mô nguồn vốn. Nhằm giúp các HTX nông nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, Sở nông nghiệp – phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long kết hợp với ngành ngân hàng tư vấn cho các HTX xây dựng phương án theo quy trình khép kín từ sản xuất – chế biến – tiêu thụ sản phẩm, qua đó phân bổ hạn mức vốn tín dụng đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho các quy trình sản xuất của HTX đồng thời hỗ trợ HTX tiếp cận với các kênh tín dụng của các tổ chức tài chính, nguồn vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, quỹ hỗ trợ phát triển của Liên minh HTX Việt Nam, quỹ phát triển doanh nghiệp, các chương trình ưu đãi của Chính phủ đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Giải quyết thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định cho HTX nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Long nhân rộng mô hình sản xuất trang trại, qua đó phát triển HTX nông nghiệp từ sự liên kết các trang trại để hình thành vùng sản xuất nguyên liệu quy mô lớn đáp ứng nhu cầu hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Cùng với quan tâm phát triển HTX ở những xã xây dựng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Long khuyến khích phát triển HTX theo hướng đa ngành, tổng hợp, vừa làm dịch vụ nông nghiệp, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, chủ động đầu ra và tăng giá trị hàng hóa, tăng thu nhập cho xã viên và giải quyết lao động địa phương. Tại các huyện Vũng Liêm, Long Hồ, Bình Minh, Bình Tân, tỉnh khuyến khích phát triển HTX chuyên ngành, chuyên sâu gắn với vùng nguyên liệu cói ở Vũng Liêm, vùng chuyên canh rau màu Bình Tân, vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản Bình Minh..., qua đó thực hiện vai trò điều tiết kế hoạch sản xuất và hợp đồng cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=460846


Tin khác