Giá sàn cá tra xuất khẩu phải đảm bảo lợi nhuận 5% cho người nuôi

05/08/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất và tiêu thụ cá tra, ba sa. Theo dự thảo, nguyên tắc xây dựng giá sàn cá tra xuất khẩu phải đảm bảo lợi nhuận tối thiểu của người nuôi là 5%.

Cũng theo dự thảo Nghị định, tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất khẩu cá tra phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; sở hữu ít nhất một cơ sở chế biến thuỷ sản có giấy phép đủ điều kiện chế biến thuỷ sản còn hiệu lực và phải đảm bảo có nguồn cung ít nhất 50% cá tra nguyên liệu so với công suất thiết kế thông qua tự sản xuất hoặc liên kết, hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người nuôi cá tra; có hợp đồng xuất khẩu với giá bán không thấp hơn giá sàn xuất khẩu cá tra đã công bố còn hiệu lực.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định, giá sàn xuất khẩu các tra được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) chủ trì xây dựng và công bố sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chấp thuận. Nguyên tắc xây dựng giá sàn cá tra xuất khẩu phải đảm bảo lợi nhuận tối thiểu ở các khâu của chuỗi sản xuất, trong đó lợi nhuận tối thiểu của người nuôi là 5%./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=471940


Tin khác