Kiến nghị hỗ trợ 12.000 tỷ đồng vốn cho ngành điều

05/08/2011

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ vốn cho ngành này 12.000 tỷ đồng để các doanh nghiệp tiếp tục thu mua 30.000 tấn điều thô còn tồn trong dân và nhập khẩu gần 330.000 tấn phục vụ cho sơ chế.

Ông Nguyễn Đức Thanh- Chủ tịch Vinacas cho biết, do lãi suất quá cao, nên đã làm chi phí đầu vào tăng lên, vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam rất khó cạnh tranh trong xuất khẩu.
Theo ước tính của Vinacas, sản lượng điều trong nước năm nay đạt khoảng 330.000 tấn, hiện các doanh nghiệp đã thu mua được 300.000 tấn tạm trữ. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nhập khẩu gần 121.000 tấn điều thô chế biến xuất khẩu. Tính đến hết tháng 7, Việt Nam đã xuất khẩu được 84.000 tấn điều (giảm 16,5%) với kim ngạch đạt 656 triệu USD.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác