Năm 2012, tổng cung lúa gạo dự báo đạt 41,52 triệu tấn

06/10/2011

Đó là một trong những dự báo về mặt hàng lương thực năm 2011 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra sau khi đánh giá thực hiện cân đối cung cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm năm 2011, đồng thời dự báo cân đối cung cầu năm 2012.

Theo đó, đối với mặt hàng lúa gạo, trong năm 2011, dự kiến nguồn cung lúa cả năm là 41,57 triệu tấn, tiêu dùng nội địa cả năm đạt 27,52 triệu tấn. Trong đó, bao gồm lúa gạo để giống, lúa gạo để ăn và hao hụt, phục vụ chăn nuôi…. Như vậy, cân đối cung cầu trong năm nay, sau khi trừ đi lượng lúa tiêu dùng nội địa còn 14,05 triệu tấn lúa, tương đương trên 7 tấn gạo hàng hóa để phục vụ xuất khẩu.
Dự báo trong năm 2012, tổng cung lúa gạo là 41,52 triệu tấn, tiêu dùng nội địa 27,33 triệu tấn. Dự báo, sau khi cân đối cung cầu sẽ có khoảng 14,19 triệu tấn lúa, tương đương 7,2 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Tin khác