Đồng Tháp: Duy trì tốc độ phát triển khá về kinh tế

06/10/2011

9 tháng qua, trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình giá cả tăng cao, nhưng tỉnh Đồng Tháp vẫn duy trì tốc độ phát triển khá.

Các chân ruộng thấp trong tỉnh được bà con nông dân đắp bờ cao thêm, nhằm bảo vệ lúa trước các đợt lũ lụt.
Toàn tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường nhiều hình thức khuyến nông như: Áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đầu tư cơ giới hoá nông nghiệp; xây dựng cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại; xây dựng các vườn sản xuất cây ăn trái theo hướng GAP; thực hiện mô hình chăn nuôi heo sinh sản hướng nạc, đảm bảo vệ sinh môi trường; sử dụng thiết bị ozone; áp dụng quy trình nuôi cá sạch, vùng nuôi an toàn... từ đó, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển khá. Đến nay, sản lượng thu hoạch lúa toàn tỉnh đạt 2,6 triệu tấn, trong đó, năng suất bình quân vụ lúa Đông xuân đạt 70,6 tạ/ha - sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Trong tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, lúa Thu đông đang được khẩn trương thu hoạch. Ước sản lượng lúa cả năm đạt 3,041 triệu tấn, vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra.
Về tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản đều được duy trì ở mức khá. Đến nay, ước tính đàn lợn trong toàn tỉnh là 274.033 con; đàn trâu, bò 20.976 con; đàn gia cầm 5,404 triệu con. Về kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, các ngành, các cấp đã phối hợp thực hiện khẩn trương tiêm phòng cúm gia cầm đạt tỷ lệ 76% tổng đàn. Sản lượng thuỷ sản trong 9 tháng cũng đạt 268.231 tấn, trong đó, sản lượng cá tra 232.336 tấn, tôm càng xanh 70 tấn, thuỷ sản khai thác tự nhiên 6.209 tấn.
Các hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2010. Đồng Tháp tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng chủ lực phục vụ xuất khẩu như: Thuỷ sản đông lạnh, thức ăn thuỷ sản, gia súc, bánh phồng tôm... Đến cuối tháng 9/2011, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 443 triệu USD, tăng 49,96% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị thuỷ sản xuất khẩu đạt 325 triệu USD....Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh ước tăng 13,94%. 
Với những lợi thế trên, Đồng Tháp đã và đang ngày càng tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp được mở rộng thông qua các hình thức tổ chức hội thảo, tiếp xúc, gặp mặt doanh nghiệp...; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=482751


Tin khác