Đề nghị ngân hàng hỗ trợ dân mua máy móc

06/10/2011

Trước bức xúc của nhiều nông dân, cơ sở sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch về việc họ vẫn chưa được hỗ trợ vốn vay theo Quyết định 63 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT đã có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam can thiệp.

Theo Bộ NNPTNT, hiện nay việc giải ngân của các ngân hàng cho hợp đồng với nông dân mua máy rất chậm, hầu như chưa tiếp cận được nguồn vốn vay và hỗ trợ lãi suất.
Do đó, Bộ NNPTNT đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng NNPTNT chỉ đạo chi nhánh ngân hàng ở các địa phương triển khai thực hiện đúng theo Quyết định 63 để người dân được tiếp cận vốn, hỗ trợ lãi suất.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác