Hội thảo tổng kết dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp – giai đoạn 2 & 3”

27/02/2012

Hội thảo tổng kết dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp – giai đoạn 2 & 3” do Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha tài trợ được tổ chức vào sáng thứ 2, ngày 27/2/2012 tại Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.

Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp – giai đoạn 2 & 3”được Bộ NN&PTNT giao cho Viện Chính sách thực hiện trong vòng 3 năm từ 2009 nhằm nghiên cứu đề xuất chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, qua đó giải quyết việc làm cho lao đông nông thôn, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Ảnh chụp tại Hội thảo (AGROINFO)
 
Tham dự hội thảo cùng các đơn vị trực thuộc Viện, còn có đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Tây Ban Nha, Bộ NN&PTNT, và một số đơn vị thụ hưởng của dự án từ huyện Lương Sơn – Hòa Bình, Thái Bình, Rạn Trào – Khánh Hòa. Với mục tiêu là nghiên cứu đề xuất chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp nông thôn Việt Nam, qua đó giải quyết việc làm cho lao đông nông thôn, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; trong 3 năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả đáng kể.
Nhận được sự hỗ trợ của nhiều đối tác như Tổng cục Thống kê, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và chính quyền địa phương các tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình, tỉnh Khánh Hòa…, Dự án đã xây dựng được kênh thông tin hai chiều giữa cộng đồng DN NNNT và các nhà hoạch định chính sách - là nền tảng cho mô hình kết nối hiệu quả giữa những người thụ hưởng chính sách và các nhà hoạch định ở tất cả các ngành và lĩnh vực khác.
Trong khuôn khổ dự án, Viện chính sách đã tiến hành thí điểm thành công một số mô hình tăng cường gắn kết DN và nông dân như mô hình sản xuất rau hữu cơ ở Lương Sơn, Hòa Bình; mô hình sử dụng lao động sao đào tạo nghề ở Rạn Trào, Nha Trang, Khánh Hòa…
Ông Juan Ovejero Dohn – giám đốc chương trình AECID. (Ảnh AGROINFO)
Dự án cũng đã xây dựng thành công chỉ số Môi trường kinh doanh của hộ kinh doanh cho các tỉnh và huyện ở khu vực nông thôn Việt Nam. Các chỉ số môi trường kinh doanh cấp tỉnh và huyện có thể là những công cụ thể chính quyền địa phương đánh giá, giám sát môi trường kinh doanh của địa phương mình đối với hộ kinh doanh, để từ đó đưa ra các định hướng chính sách phát triển kinh doanh hộ phù hợp.
Ngoài ra, hệ thống thông tin về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu về chính sách hỗ trợ của các cấp, ngành đối với DNNVV tập hợp trong dự án rất có ích cho quá trình khởi sự và phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn.
Thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Dự án đã góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu và cải thiện điều kiện làm việc cho các cán bộ nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông thôn, xây dựng được đội ngũ chuyên gia, cán bộ nghiên cứu năng lực, giúp Viện thực sự khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chính sách cho Bộ, ngành.
Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã đề nghị nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ để hoàn thiện, nhân rộng và thể chế hóa các mô hình thí điểm chính sách trong dự án.
AGROINFO

Tin khác