17/6 diễn ra hội thảo "Triển vọng thị trường Nông nghiệp Việt Nam 2011"

07/06/2011

Hội thảo nhằm tổng kết toàn cảnh nông nghiệp Việt Nam, thế giới 2010 và phân tích, đánh giá triển vọng thị trường 2011 với ngành chăn nuôi, thủy sản và gạo.

Ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp trên 20% tổng sản phẩm quốc dân và 28% kim ngạch xuất khẩu năm 2010. Dẫu vậy, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa thực sự phát huy hết tiềm năng và thế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Hạn chế trong công tác dự báo và phân tích thị trường là một trong những thách thức cần sớm được khắc phục.

Nhằm tổng kết bức tranh nông nghiệp Việt Nam và thế giới năm 2010, cung cấp phân tích và đánh giá triển vọng thị trường năm 2011 với ba ngành hàng nông nghiệp chủ lực (gồm chăn nuôi, thủy sản và gạo), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông Thôn (IPSARD) sẽ tổ chức hội thảo “Triển vọng Thị trường Ngành hàng Nông nghiệp Việt Nam 2011” vào ngày 17/6 tới tại Hà Nội.

Hội thảo cũng cập nhật thông tin chính sách và chương trình phát triển một số ngành hàng nông sản và hướng tới xây dựng kết nối giữa các nhóm tác nhân: nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các tổ chức/cá nhân tham gia trong chuỗi ngành hàng nông sản. 

Đây là sự kiện thường niên, lần đầu được tổ chức vào năm 2007. Nhiều chuyên gia Việt Nam và thế giới từ Bộ Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO), Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp (IFAD), Ngân hàng Thế giới (WB), Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI)… sẽ tham dự và trình bày tham luận tại hội thảo.

Chương chình hội thảo xem file đính kèm


Tin khác