Thống nhất cách hiểu về xây dựng nông thôn mới

07/06/2011

Ngày 6.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã họp báo giới thiệu Thông tư liên tịch số 26/2011 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nêu định hướng phối hợp tuyên truyền đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Theo Ban Chỉ đạo, Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 1.6.2011, khái quát những nét cơ bản nhất về xây dựng nông thôn mới, từ đối tượng phạm vi áp dụng, các cách thức tổ chức triển khai, lập kế hoạch các chương trình, dự án tại các xã cho tới cơ chế quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới…
Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo T.Ư về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Hồ Xuân Hùng cho biết, điều quan trọng là thống nhất được cách hiểu về xây dựng nông thôn mới từ các cấp chính quyền cho tới người nông dân. Việc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới phải làm rõ được chủ thể xây dựng nông thôn mới chính là người nông dân và họ là đối tượng thụ hưởng. Các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp cùng với nông dân xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp hướng dẫn cho dân hiểu cơ chế, chính sách định hướng cho tới nguồn lực hỗ trợ.
Cũng theo ông Hồ Xuân Hùng, để thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thì trước mắt dùng đô thị tác động vào nông thôn, dùng công nghiệp tác động vào nông nghiệp để đẩy nhanh sự phát triển...
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/45889p1c34/thong-nhat-cach-hieu-ve-xay-dung-nong-thon-moi.htm


Tin khác