Lấy ý kiến thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

01/06/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đầu tháng 6 tới, Bộ sẽ tổ chức hội thảo xin ý kiến các địa phương về dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013; theo đó, đối tượng được bảo hiểm gồm: cây lúa, trâu, bò, lợn, gia cầm, cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng.

Đối với cây lúa, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp dự kiến thực hiện tại các tỉnh: Nam Ðịnh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Ðồng Tháp. Với trâu, bò, lợn, gia cầm, bảo hiểm nông nghiệp sẽ thực hiện thí điểm tại Bắc Ninh, Nghệ An, Ðồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Ðịnh, Bình Dương và Hà Nội.
Theo dự thảo, những hộ nghèo sản xuất nông nghiệp khi tham gia chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 90 - 100% phí bảo hiểm. Những hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, được hỗ trợ 60 - 70% phí bảo hiểm. Tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 50% phí bảo hiểm. Bên cạnh đó, các loại thiệt hại do thiên tai (bão lũ, lụt, hạn hán, rét đậm rét hại, sương giá...), dịch bệnh gây ra trong nông nghiệp như dịch cúm gia cầm, dịch lợn tai xanh, bệnh lở mồm, long móng đối với gia súc, bệnh thủy sản đối với tôm, cá tra, dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá đối với cây lúa... sẽ được ưu tiên bảo hiểm./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Tin khác