Cả nước tồn kho khoảng hơn 230.000 tấn muối

01/06/2011

Bộ NN&PTNT cho biết, hiện tại lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 234.767 tấn, bằng 51% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, lượng tồn dư ở miền Bắc là 15.044 tấn, ở miền Trung là 42.534 tấn và ở ĐBSCL là 177.189 tấn.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, thời tiết từ đầu năm đến nay không thuận lợi cho sản xuất muối, các tỉnh phía Bắc và ĐBSCL vào vụ sản xuất chậm và xuất hiện mưa trái vụ nên sản lượng muối thấp, tính đến giữa tháng 5/2011, sản lượng muối ước đạt 414.548 tấn, chỉ bằng 56,3% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, muối sản xuất thủ công đạt 319.512 tấn; muối sản xuất công nghiệp đạt 75.870 tấn.
Hiện diện tích sản xuất muối của cả nước đạt 14.854 ha, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, diện tích muối thủ công đạt 11.881 ha; diện tích muối công nghiệp đạt 2.974 ha.
Về giá muối, do sản lượng muối những tháng đầu năm thấp nên giá muối trên cả nước có xu hướng tăng so với năm 2010, góp phần giảm bớt những khó khăn trong sản xuất và đời sống của diêm dân, nhất là khu vực sản xuất của diêm dân phía Bắc và ĐBSCL. Cụ thể, tại Miền Bắc, giá muối dao động từ 800 - 1.500 đ/kg; tại Miền Trung, giá muối sản xuất thủ công cũng ở mức từ 450 - 700 đ/kg, muối sản xuất công nghiệp từ 650 - 800 đ/kg....
Dự báo thời gian tới giá muối sẽ tăng nhẹ tại các tỉnh ĐBSCL./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=462057


Tin khác