Quảng Ninh: 1.500 tỷ cho phát triển nông thôn mới

01/06/2011

Theo ông Trần Đức Lâm, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, phòng trào xây dựng nông thôn mới đang được triển khai mạnh mẽ tại các địa phương của tỉnh Quảng Ninh.

Tổng nguồn vốn này năm 2011 của tỉnh là 1.500 tỷ đồng. UBND tỉnh vừa  ký quyết định phân bổ hơn 126 tỷ đồng trong nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới đợt 3 năm 2011. 11/13 địa phương đã lập kế hoạch triển khai trong 5 năm. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến nguồn vốn 5 năm cho chương trình này từ 7.500 – 8.000 tỷ đồng.
Ba tiêu chí  cơ bản của chương trình là: nhà văn hóa thôn  đạt chuẩn, điểm bưu điện văn hóa xã và  thôn có điểm đảm bảo điều kiện truy cập internet và thư viện dùng chung. Ba tiêu chí này  đang được một số địa phương trong chương trình gấp rút hoàn thành trong năm nay.
AGROINFO – Theo Báo Đầu tư

Tin khác