Ninh Bình chọn 35 xã điểm xây dựng nông thôn mới

07/06/2011

Tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng chương trình nông thôn mới đến tất cả các xã, phường. Tỉnh sẽ chọn 35 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 ở 7 huyện, thị xã. Những xã được chọn làm điểm thuộc nhiều diện như: xã nghèo, xã trung bình, xã khá, miền núi, đồng bằng, miền biển và bán sơn địa. Sau khi thực hiện sẽ tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng.

Đến nay đã có 56/120 xã trên địa bàn hoàn thành công tác đánh giá thực trạng nông thôn. Tất cả các huyện, thị xã trên địa bàn đã thành lập Ban chỉ đạo và bộ phận thường trực giúp việc. 100% các xã đã kiện toàn và thành lập bộ máy tổ chức, quản lý. Tỉnh chú trọng công tác khảo sát đánh giá thực trạng vì có đánh giá đúng thì mới đầu tư đúng nơi, đúng lúc và đúng trọng điểm. Khảo sát chính xác còn giúp hiểu rõ bản chất, hiểu rõ vấn đề để giải quyết những cái tồn đọng, nan giải ở cơ sở chứ không chỉ vì thành tích dựa theo báo cáo. Như vậy sẽ dẫn tới sự mất công bằng trong đầu tư, cũng như không phát huy được thế mạnh từ vùng, từng miền.
Ví dụ, đối với miền biển Kim Sơn, đây cũng là vùng rất đặc thù mà khi áp dụng cơ chế không thể giống vùng nào trong tỉnh. Ở Kim Sơn địa hình cũng khác biệt, sản xuất thuỷ sản cũng đặc thù, hơn nữa nơi đây tập trung đông bà con công giáo nên từ việc đầu tư đến công tác tuyên truyền cũng cần ưu tiên.
Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, Đinh Tiến Dũng chỉ đạo: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung cao và đẩy nhanh thực hiện chương trình nông thôn mới, cần thống nhất trong công tác tổ chức các cấp. Cơ quan chức năng, địa phương cần quyết liệt vào cuộc phấn đấu trong quý III/2011 khảo sát xong, làm cơ sở xây dựng đề án của cả tỉnh. Trong đó quá trình khảo sát, xây dựng đề án, quy hoạch phải dân chủ, công khai, tham khảo, lắng nghe ý kiến của nhân dân; lựa chọn các tiêu chí để ưu tiên triển khai thực hiện, đầu tư trước, tránh tổ chức làm đồng loạt, dàn trải./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=463001


Tin khác