Đồng Nai: Đầu tư trên 28.500 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

06/06/2011

Tỉnh Đồng Nai đã xây dựng 19 tiêu chí cho nông thôn mới (NTM) mới trong giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, đến năm 2015 tất cả tuyến đường do huyện, thị quản lý sẽ được nhựa hóa; 61 xã được cải tạo, xây dựng mới hệ thống thủy lợi; 115 xã đạt chuẩn theo tiêu chí về xây dựng cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất; 61 xã hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa giáo dục... nâng thu nhập bình quân đầu người/năm tăng 1,5 lần so với năm 2010, giá trị sản xuất đất nông nghiệp đến năm 2015 đạt 70 triệu đồng/ha...
Để đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ đầu tư khoảng 28.560 tỷ đồng để thực hiện chương trình NTM, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 60%, còn lại là vốn từ các doanh nghiệp, HTX và huy động từ cộng đồng.
Xuân Lộc là địa phương được tỉnh chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới đã đạt được thành công bước đầu. Thời gian qua, huyện đã chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, kết hợp phát triển nông nghiệp với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngành nghề nông thôn. Để phát triển nông nghiệp bền vững, gắn liền với thị trường tiêu thụ, huyện đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên các vùng đã quy hoạch nhằm nâng cao năng suất giá trị hàng hóa phù hợp với yêu cầu thị trường.
Huyện cũng đã cho nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả cao, như: 1.000 ha rau an toàn theo phương pháp IPM; 1.000 ha tiêu áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân tự động qua đường ống; gần 1.500 ha xoài theo tiêu chuẩn GAP; 3.900 ha lúa kết hợp bắp; tập trung phát triển diện tích cây thanh long, nhất là thanh long ruột đỏ. Xuân Lộc đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn công nghiệp chế biến ở các vùng nguyên liệu.
Rút kinh nghiệm xây dựng NTM ở huyện Xuân Lộc, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần sơ kết quá trình thực hiện xây dựng NTM trong 2 năm qua nhằm tìm ra những điểm còn hạn chế để kịp thời khắc phục, đồng thời tạo thuận lợi để xây dựng các xã NTM trong thời gian tới./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=462647


Tin khác